Úvodní slovo

Vážení rodiče, učitelé, žáci a děti,

dovolte, abych vás přivítal na našich stránkách. Najdete zde aktuality, archívy, základní dokumenty,  tiskopisy, fotogalerie a mnoho dalších potřebných informací ze všech organizačních jednotek ZŠ a MŠ Loučeň.

                             Přeji všem mnoho úspěchů

                             Mgr. Zdeněk Kubálek, ř.š.                                           

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 08:48:09 27.04.2017

Výsledky přijímacího řízení (zápisu) k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Loučeň pro školní rok 2017/2018   Vyvěšeno dne: 27.4.2017     Registrační číslo Výsledek přijímacího řízení Registrační číslo Výsledek přijímacího řízení ZŠ17/01 přijat ZŠ... < více >

Jarní sběr 09:37:08 21.04.2017

S B Ě R O V É  D N Y (jarní sběr)     Rodiče, žáci, děti!   Ve dnech 24.4. – 12.5.2017 můžete v naší škole odevzdat starý, roztříděný a svázaný papír (mimo kartonu). Můžete ho odložit ke dveřím stavební buňky naproti hlavnímu vchodu do budovy školy („Likusáku“). Vyplněný lísteček se jménem, třídou a... < více >

Zápis do MŠ pro školní rok 2017-2018 07:25:28 19.04.2017

  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017-2018     Obecné informace: §  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, §  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školn... < více >

Pískání pro radost a pro zdraví 07:35:02 18.04.2017

Pískání pro radost a pro zdraví 5. 4. 2017 se konal v KD na Loučeni 14. ročník soutěže fléten „Pískání pro radost a pro zdraví“.  Soutěže se zúčastnilo 5 škol: ZŠ a MŠ Loučeň, ZŠ Krchleby, ZŠ Letců R.A.F. Nymburk, ZŠ a MŠ Straky a ZŠ Čachovice . Výkony soutěžících hodnotila porota: E.Faulhammerová –... < více >

Poptávané pracovní pozice 10:07:28 11.04.2017

Základní škola a mateřská škola Loučeň, Ke Škole 381, přijme pro školní rok 2017/2018: kvalifikovaného učitele/ku pro I. stupeň, dále přijmeme kvalifikované učitele/ky s aprobací Ch, Př, Ze, Aj, Čj. Nabízíme plný úvazek, perspektivu, rovné jednání, možnost tvůrčí práce a zaměstnanecké výhody. V př... < více >